TRANSPALET PERİYODİK KONTROL VE MUAYENESi

TRANSPALET PERİYODİK KONTROL HAKKINDA
  • TRANSPALET PERİYODİK KONTROL METOTLARI (STANDARTLAR)
  • TS 10689 Paletli istifleyiciler ve yüksek kaldırma platformlu istif makinaları kararlılık deneyleri
  • TS EN 1757-2 Endüstriyel araçlarda güvenlik – Yaya tarafından kumanda edilen araçlar – Bölüm 2: Palet taşıyıcılar
  • TS 10201 ISO 3184 İstif makinaları – Ulaştırma ve ayaklı tip – Kararlılık deneyleri
  • TS ISO 6055 Sürücülü, yüksek kaldırmalı istif makinalar – Başüstü koruyucular – Özellik ve deney
  • TS ISO 5057 Endüstriyel araçlar – Kullanımda olan fork lift çatal kollarının muayenesi ve tamiri

Kaldırma, taşıma ve istifleme makinelerinden biri de transpaletlerdir. Elle, insan gücü ile kullanılan çeşitleri yanında motorlu transpaletler de lullanılmaktadır. Transpaletlerin çalışma prensibi, önlerinde bulunan iki adet çatal üzerine üzerine konulan yüklerin, hidrolik bir sistem ile kaldırılarak taşınması esasına dayanmaktadır. Daha ziyade ağır yüklerin taşınması için kullanılan transpaletler yanlış kullanıldıkları takdirde, örneğin üzerinde yük varken ani dönüş yapıldığında, kazalara neden olmaktadır. Ayrıca yüklerin altında transpalete uygun paletler bulunmak zorundadır. Taşıma kapasitelerinin üzerinde yük taşınması halinde veya yükün yanlış yüklenmesi durumunda ya da transpaletin hatalı kullanılması durumunda çalışanların sağlığı ve mal güvenliği açısından risk bulunmaktadır. Özellikle motorlu transpaletlerin ehliyetli kişiler tarafından kullanılması gerekmektedir.

Herhangi bir kazada işletme sahiplerinin sorumluluğu açısından, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince transpaletlerin belli aralıklara bakımlarının yaptırılması gerekmektedir. Aksi halde kazaların sonuçlarından işveren sorumludur.

Muayene ve test kuruluşları tarafından, transpaletlerin muayeneleri yapılmadan önce mutlaka daha önce yapılan muayene raporları incelenir ve daha önce tespit edilmiş problemler varsa bunların giderilip giderilmediği araştırılır. Transpaletlerin düzenli kontrollerinin yaptırılması, zorunluluk olması yanında bir güvenlik koşuludur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, transpetlerin, kontrol dönemlerini ve bu kontroller sırasında dikkate alınacak kriterleri ve standartları açıklamıştır. Transpaletlerin, ilgili standartlarda farklı bir süre belirtilmemişse yılda en az bir kere kontrol ettirilmesi gerekmektedir.

Firmamız, yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanmış olan standartlara uyarak kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında transpaletlerin düzenli kontrol ve muayenelerini yapmaktadır. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

· TS 10689 Paletli istifleyiciler ve yüksek kaldırma platformlu istif makinaları kararlılık deneyleri

· TS EN 1757-2 Endüstriyel araçlarda güvenlik – Yaya tarafından kumanda edilen araçlar – Bölüm 2: Palet taşıyıcılar

· TS 10201 ISO 3184 İstif makinaları – Ulaştırma ve ayaklı tip – Kararlılık deneyleri

· TS ISO 6055 Sürücülü, yüksek kaldırmalı istif makinalar – Başüstü koruyucular – Özellik ve deney

· TS ISO 5057 Endüstriyel araçlar – Kullanımda olan fork lift çatal kollarının muayenesi ve tamiri

Enter your keyword