FORKLİFT PERİYODİK KONTROL VE MUAYENESi

FORKLİFT PERİYODİK KONTROL VE MUAYENESi NEDİR
FORKLİFT İÇİN TEST VE KONTROL METOTLARI

 • TS 10116
 • TS ISO 9927-1
 • TS ISO 4309

Forklift gibi kaldırma iletme makinalarının yanlış kullanılması ve kusurlu araçların kullanılması neticesinde çok sayıda üzücü kazalar yaşanmaktadır. Forkliftlerin periyodik muayenelerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının gereği, hem de yasal mevzuatların zorunlu kıldığı bir uygulamadır.

Kadimsoy Muayene, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği forklift muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan ekipmanların kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Forklift, istif makinası, lift, transpalet kontrolleri kapsamında; TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

 • Forkliftlerde birtakım emniyet ve güvenlik sistemlerinin bulunması zorunludur. Bunlar çarpma ve devrilmelere karşı geliştirilmiş olan üst korkuluklardır. Üst korkuluk devrilme esnasında operatörün forklift altında ezilmesini engellemek maksadıyla kullanılmaktadır. Devrilme durumlarında operatörün forkliftten dışarı düşmemesi için emniyet kemeri kullanılmaktadır. Unutulmamalıdır ki çoğu zaman devrilen bir aracın içinde kalmak dışarı fırlamaktan daha iyidir.
 • Forkliftlerde, geri vitese takıldığında ses ile ikaz veren sistemler ve tertibatlar kullanılması iş kazalarının oluşmasını azaltmaktadır. İkaz sisteminin sesi etrafta bulunabilecek kişiler tarafından kolaylıkla duyulabilecek kadar etkili olmalıdır.
 • İş bitirildikten sonra forkliftin yerinde sabit ve emniyetli bir şekilde olduğun tespit edilebilmesi için muhakkak park freni bulunmalıdır.
 • Çalışma sırasında dikkat çekmek ve diğer çalışanları uyarmak için forkliftte korna bulunmalıdır.
 • Operatörün yan taraflarını ve arkasını rahat görebilmesi için forkliftte yan ve gerektiğinde iç taraflarında aynalar bulunmalıdır.
 • Forklift ile çalışırken güvenlik ve iş verimi bakımından şu hususlara dikkat edilmelidir. Unutulmamalıdır ki güvenli çalışma iş kazalarını engeller ve işin verimini daima artırır.

Güvenli Çalışma Kuralları

 • Forklift üzerinde operatör dışında başka bir personel bulunmamalıdır. Operatör mutlaka belirli periyodik aralıklarla dinlenmeli ve bu esnada forklift kontrol edilmelidir.
 • Gece çalışmaları esnasında gerekli aydınlatma sistemi bulunması gereklidir.
 • Forkliftin ataşmanlarına tonajından fazla yük yüklenmemelidir.
 • Forklift çalıştığı esnada manevra yerlerinde ve malzeme altında kesinlikle personel bulunmamalıdır.
 • Forklift operatörün kendi başına yapamayacağı arızalar söz konusu ise mutlaka yetkili servise haber verilmelidir.
 • Forkliftin ikaz lambası yandığı zaman forklift derhal stop ettirilmelidir.
 • Forklift ile yük taşınırken yükün yerden yüksekliği 30 cm’yi geçmemelidir. Aksi halde yakıt sarfiyatı artar ve araç çekişten düşer.
 • Forklift ile yapılacak işlemler için kesinlikle meyilli alanlarda yükleme yapılmamalıdır.

Forklift Periyodik Kontrol Muayenesi Hakkında Merak Ettikleriniz

Forklift Periyodik Kontrol Muayenesi Nasıl Yapılır?

Kadimsoy, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği vinç muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar. Yapılan bu kontroller ulusal ve uluslararası forklift standartlarında ifade edilen ve belirtilen kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Forklift Periyodik Kontrol Muayene Süresi Nedir?

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.
Forkliftlerin kullanım sıklığına göre yılda en az “1” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.”

Forklift Periyodik Kontrol Muayene Yönetmeliği ?

“Forkliftlerin periyodik kontrollerinin yapılmasına dair Mevzuat gereği İş Kanunu çerçevesinde tanımlanan bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”dir. Yönetmeliğin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir. Forkliftlerde bir kaldırma iletme ekipmanı olarak bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir.”

Forklift Periyodik Kontrol Muayene Formu ve Raporu Nasıl Hazırlanır?

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen kaldırma iletme ekipmanları grubunda bulunan forklift ile ilgili ulusal ve uluslararası imalat, test ve deney standartları doğrultusunda ürünün teknik bilgilerinin de bulunduğu bir form hazırlanır. Standardın istediği tüm fiziksel, mekanik ve görsel testler ile birlikte yük deneyleri de yapılarak rapora işlenir. Oluşturulan rapor, ilgili teknik uzmanın bulguları ve teknik yöneticinin de onayıyla hazırlanmış olur.”

Hangi Forklift Çeşitlerinin Periyodik Kontrol Muayenesinin Yapılması Zorunludur?

 • Dizel Forklift Periyodik Kontrolü
 • Elektrikli Forklift Periyodik Kontrolü
 • Benzinli Forklift Periyodik Kontrolü
 • LPG’li Forklift Periyodik Kontrolü
 • Akülü Forklift Periyodik Kontrolü
 • Kara Tip (dişli) Şanzımanlı Debriyaj Baskılı Forklift Periyodik Kontrolü
 • Hidrolik Tork Konvertörlü Forklift Periyodik Kontrolü
 • Teleskopik Bomlu Arazi Forklifti Periyodik Kontrolü
 • Motorlu Çekiciler Periyodik Kontrolü
 • Yaya Kumandalı Forklift Periyodik Kontrolü

Enter your keyword