CARASKAL PERİYODİK KONTROL VE MUAYENESi

CARASKAL PERİYODİK KONTROL VE MUAYENESi NEDİR

CARASKAL İÇİN TEST VE KONTROL METOTLARI

  • TS EN 12385-3 A+1
  • TS EN 13157 A+1
  • TS EN 157-2
  • TS EN 818-6 A+1

CARASKAL TEST VE KONTROL METOTLARI VE TANIMLAR

CARASKAL Nedir?
Caraskal, diferansiyel palanga demektir. Yani bir halatla makaralardan oluşan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan bir düzenektir. Caraskal en çok kullanılan vinç türlerinden bir tanesi olmasının nedeni kaldırma kuvvetinin, kaldırılan yüksek tonajlı yüklere kıyasla çok ufak olmasıdır. Ancak bu durum faydanın yanında bazı zararları da beraberinde getirebilmektedir. Örneğin caraskal vinç yükü kaldırırken kaldırma kuvveti düşük olduğundan, kaldırma işlemini daha yavaş ve uzun sürede gerçekleşir.

Kadimsoy, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği “ne göre, teknik hizmetlerinin güvenilirliğini ve ayeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, işletmenizde bulunan tüm caraskal türlerinin yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Kadimsoy, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği caraskal muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

Kontroller ve raporlama işlemleri, kaldırma ve/veya iletme makinaları kapsamında; TS EN 1493 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Caraskal Periyodik Kontrol Muayenesi Hakkında

Caraskal Periyodik Kontrol Muayenesi Nasıl Yapılır?

Kadimsoy, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği Caraskal muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol eder, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar. Yapılan bu kontroller ulusal ve uluslararası  standartlarında ifade edilen ve belirtilen kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.”

Caraskal Periyodik Kontrol ve Muayene Süreleri Nedir?

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu iş yerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.
Caraskal kullanım sıklığına göre yılda en az “1” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.”

Caraskal  Periyodik Kontrol Muayene Yönetmeliği Nedir?
“Caraskal periyodik kontrollerinin yapılmasına dair Mevzuat gereği İş Kanunu çerçevesinde tanımlanan bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”dir. Yönetmeliğin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir. Caraskallar de bir kaldırma iletme ekipmanı olarak bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir.”

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen kaldırma iletme ekipmanları grubunda bulunan caraskalla ile ilgili ulusal ve uluslararası imalat, test ve deney standartları doğrultusunda ürünün teknik bilgilerinin de bulunduğu bir form hazırlanır. Standardın istediği tüm fiziksel, mekanik ve görsel testler ile birlikte yük deneyleri de yapılarak rapora işlenir. Oluşturulan rapor, ilgili teknik uzmanın bulguları ve teknik yöneticinin de onayıyla hazırlanmış olur.”

CARASKAL TİPLERİ

Caraskallar kendi içerisinde kullanım alanına göre farklılık göstermekle birlikte iki ana grupta toplanır.

  • ELEKTRİK MOTORLU CARASKAL
  • MANÜEL CARASKAL

Enter your keyword