Araç Kaldırma Lifti

ARAÇ KALDIRMA LİFTİ PERİYODİK KONTROL VE MUAYENESi

KALORİFER KAZANI PERİYODİK KONTROL VE MUAYENESi NEDİR

ARAÇ KALDIRMA LİFTİ İÇİN TEST VE KONTROL METOTLARI VE TANIMLAR

İSG Kapsamında çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliği için, bünyenizde bulunan araç kaldırma liftlerinin ve servis liftlerinin gerekli kontrollerini gerçekleştirmek ve yapılan muayeneler sonucundaki tespitlerin raporlanması noktasında, uygunsuzlukların giderilmesinden tüm işletmeler sorumlu bulunmaktadır.

Kadimsoy, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği “ne göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve ayeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, işletmenizde bulunan tüm araç kaldırma lifti ve servis liftlerinin yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Kadimsoy, uzman ekip ve teknik ekipmanları ile gerçekleştirdiği araç kaldırma liftlerinin ve servis liftlerinin muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

Kontroller ve raporlama işlemleri, kaldırma ve/veya iletme makinaları kapsamında; TS EN 1493 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrol Muayenesi Hakkında

Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrol Muayenesi Nasıl Yapılır?

”Kadimsoy”, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği Araç Kaldırma Lifti muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol eder, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar. Yapılan bu kontroller ulusal ve uluslararası Araç Kaldırma Lifti standartlarında ifade edilen ve belirtilen kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.”

 • TS EN 60204-32  Makinalarda güvenlik – Makinalardaki elektriksel cihazlar – Bölüm 32: Yük kaldırma makinaları için kurallar
 • TS ISO 12480-1 Vinçler – Emniyetli kullanım – Bölüm 1: Genel
 • TS EN 13000:2010+A1 Vinçler – Mobil vinçler
 • TS EN 1495/A2 Kaldırma platformları – Sütunlu çalışma platformları
 • TS EN 1757-2 Endüstriyel araçlarda güvenlik – Yaya tarafından kumanda edilen araçlar – Bölüm 2: Palet taşıyıcılar (transpaletler)

Araç Kaldırma Lifti İçin Periyodik Kontrol ve Muayene Süreleri Nedir?

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.
Araç Kaldırma Liftinin kullanım sıklığına göre yılda en az “1” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.”

Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrol Muayene Yönetmeliği Nedir?
“Araç Kaldırma Liftinin periyodik kontrollerinin yapılmasına dair Mevzuat gereği İş Kanunu çerçevesinde tanımlanan bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”dir. Yönetmeliğin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir. Araç Kaldırma Liftleri de bir kaldırma iletme ekipmanı olarak bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir.”

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen kaldırma iletme ekipmanları grubunda bulunan Araç Kaldırma Lifti ile ilgili ulusal ve uluslararası imalat, test ve deney standartları doğrultusunda ürünün teknik bilgilerinin de bulunduğu bir form hazırlanır. Standardın istediği tüm fiziksel, mekanik ve görsel testler ile birlikte yük deneyleri de yapılarak rapora işlenir. Oluşturulan rapor, ilgili teknik uzmanın bulguları ve teknik yöneticinin de onayıyla hazırlanmış olur.”

Hangi Araç Kaldırma Lifti Çeşitlerinin (Türlerininin) Periyodik Kontrol Muayenesinin Yapılması Zorunludur ?

 • Makaslı Araç Kaldırma Lifti Kontrolü
 • Hidrolik Araç Kaldırma Lifti Kontrolü
 • Elektromekanik Araç Kaldırma Lifti Kontrolü
 • Dört Sütunlu Araç Kaldırma Lifti Kontrolü
 • İki Sütunlu Araç Kaldırma Lifti Kontrolü
 • Pistonlu Araç Kaldırma Lifti Kontrolü
 • Elektro Hidrolik Araç Kaldırma Lifti Kontrolü
 • Taşıt Oto Bakım Lifti Kontrolü
 • Araç Servis Lifti Kontrolü
 • Araç Kaldırma Platformu Kontrolü

Enter your keyword