Kaldırma İletme Ekipmanları

KALDIRMA İLETME EKİPMANLARI PERİYODİK KONTROLÜ

KALDIRMA İLETME EKİPMANLARI PERİYODİK KONTROLÜ NELERDİR

KALDIRMA İLETME EKİPMANLARI PERİYODİK KONTROLÜ NELERDİR ve YÖNTEMLER HAKKINDA

İSG Kapsamında çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliği için, bünyenizde bulunan kaldırma iletme ekipmanlarının gerekli kontrollerini gerçekleştirmek ve yapılan muayeneler sonucundaki tespitlerin raporlanması noktasında, uygunsuzlukların giderilmesinden tüm işletmeler sorumlu bulunmaktadır.

Kadimsoy, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği “ne göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve ayeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, işletmenizde bulunan tüm kaldırma ve iletme ekipmanları yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Kontroller ve raporlama işlemleri, kaldırma ve/veya iletme makinaları kapsamında; TS EN 1493 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kaldırma İletme Ekipmanları Muayenesi

Kaldırma İletme Ekipmanlarının Periyodik Kontrol Muayenesi Nasıl Yapılır?

”Kadimsoy”, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği kaldırma ve iletme Ekipmanları muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol eder, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar. Yapılan bu kontroller ulusal ve uluslararası kaldırma ve iletme ekipmanları standartlarında ifade edilen ve belirtilen kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.”

 • TS EN 60204-32  Makinalarda güvenlik – Makinalardaki elektriksel cihazlar – Bölüm 32: Yük kaldırma makinaları için kurallar
 • TS ISO 12480-1 Vinçler – Emniyetli kullanım – Bölüm 1: Genel
 • TS EN 13000:2010+A1 Vinçler – Mobil vinçler
 • TS EN 1495/A2 Kaldırma platformları – Sütunlu çalışma platformları
 • TS EN 1757-2 Endüstriyel araçlarda güvenlik – Yaya tarafından kumanda edilen araçlar – Bölüm 2: Palet taşıyıcılar (transpaletler)

Kaldırma ve İletme Ekipmanları Periyodik Kontrol ve Muayene Süreleri Nedir?

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.
Kaldırma ve İletme Ekipmanları kullanım sıklığına göre yılda en az “1” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.”

Kaldırma ve İletme Ekipmanları Periyodik Kontrol Muayene Yönetmeliği Nedir?
“Kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrollerinin yapılmasına dair Mevzuat gereği İş Kanunu çerçevesinde tanımlanan bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”dir. Yönetmeliğin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir. 

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen kaldırma iletme ekipmanları grubunda bulunan Araç Kaldırma Lifti ile ilgili ulusal ve uluslararası imalat, test ve deney standartları doğrultusunda ürünün teknik bilgilerinin de bulunduğu bir form hazırlanır. Standardın istediği tüm fiziksel, mekanik ve görsel testler ile birlikte yük deneyleri de yapılarak rapora işlenir. Oluşturulan rapor, ilgili teknik uzmanın bulguları ve teknik yöneticinin de onayıyla hazırlanmış olur.”

Hangi Kaldırma ve İletme Ekipman Çeşitlerinin (Türlerinin) Periyodik Kontrol Muayenesinin Yapılması Zorunludur ?

  1. Krikolar
  2. Caraskallar (Palangalar)
  3. Vinçler (Krenler)

  1.Krikolar:Ağır bir yükün kaldırılmasını, otomobil ve benzeri taşıtların alt tarafında yapılacak çalışmalar için yerden yükseltilmesini sağlayan kaldırıcı aletlerdir.

  2.Caraskal (Palanga): Halat/Zincir ve makaralardan oluşan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan düzenektir.

  3.Vinç (Kren): Malzemeleri ve yükleri kaldırmak, bunları başka bir yöne dönerek veya hareket ederek aktarmak, yerlerini değiştirmek, yüklemek, boşaltmak gibi işler de kullanılan makinelere “Vinç” denir.

  3.1 VİNÇ ÇEŞİTLERİ

  1. Hareket Kabiliyetine Göre Vinçler
  • Sabit Vinçler
  • Lastik Tekerli Vinç (Mobil Vinç)
  • Paletli Vinçler
  • Ray üstü (Köprü / Portal) Vinçler
  • Kule Vinçler
  1. Kaldırma Kabiliyetine Göre Vinçler
  • Hidrolik Vinçler
  1. Teleskobik Bom’lu Vinçler
  2. Kurtarıcılar
  • Halatlı Vinçler
  1. Fabrika Tipi Vinçler
  2. Caraskal
  • Gırgır Vinç
  1. Kumanda Sistemlerine Göre Vinçler
  • Mekanik Kumandalı Vinçler
  • Hidrolik Kumandalı Vinçler
  • Pnömatik Kumandalı Vinçler
  • Elektrik Kumandalı Vinçler

  Kaldırma İndirme Sistemi Elemanları

  1. Tamburlar

  Yükün kaldırılması için kullanılan, makaralar üzerine  tel halatın sarıldığı sistem elemanına TAMBUR denir.

  • Tamburda en az 2 tur halat olması gerekiyor. Diğer türlü yük mile değil, mili tutan pimlere biner buda tehlike oluşturur.

  Tambur Çeşitleri:

  • Düz Tambur
  • Yivli Tambur
  • Dişli Tambur

  Tambur Güvenlik Önlemleri:

  1. Tamburların yanları flanşlı olmalıdır.
  2. Flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı halat fırlamalarını önleyecek şekilde yapılmalıdır.
  3. Halat ucu tambura iyi bağlanmış olmalı, yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman tambur üzerinde en az 2 sarım halat kalmalıdır.
  4. Tambur yivleri ile kullanılan halat çapı birbirine orantılı olmalıdır.
  5. Elektrikle çalışan kaldırma araçlarında belirtilen alt ve üst noktalar geçildiğinde elektrik akımını otomatik olarak kesecek ve tamburun hareketini otomatik olarak durduracak bir tertibat bulunmalıdır.
  6. Halatlar

  Kaldırma araç ve makinelerinde kaldırma, bağlama (sapan) elemanı olarak çeşitli cins halatlar kullanılmaktadır.

  • Kendir Halat

  Parçalı yüklerin sarılmasında kolaylık ve sürat sağladığından ve ucuz olmaları nedeniyle kullanılır.

  Çelik halatlara nazaran yük kaldırma kabiliyetleri ve ömürleri daha azdır.

  • Çelik Halat

  Çelik halatlar yük çekme, yük kaldırma gibi yüksek mukavemet gerektiren işlerde kullanılır.

  Çelik Halat Güvenlik Önlemleri:

  1. Halat yapılan işe ve kaldırılacak yüke uygun olmalı
  2. Halat yağlaması uygun olmalı
  3. Halat güvenlik katsayısı en az 6 olmalı
  4. Halat uç bağlantıları uygun olmalı
  5. Halat eklemeleri uygun olmalı
  6. Halatta ezilme, gam, sepet ve ipliklenme olmamalı
  7. Hareketli Halatlarda, bir halat sarımından rastgele dağılmış 6 ve daha fazla kırık tel veya 1 kordonda 3 veya daha fazla kırık tel olmamalı
  8. Askı veya duran halatlarda 1 halat sarımında 3 veya daha fazla kırık tel olmamalı
  9. Bir bağlantının yakınında 1 veya daha fazla kırık tel olmamalı
  10. Hareketli halatlarda, kordonlar arasındaki çubuklarda herhangi bir kırık belirtisi olmamalı
  11. Halat çapında azalma;

  19 mm’ye kadar çaplı halatlarda 1mm

  22-28 mm arasında çaplı halatlarda 1,5 mm

  32-38 mm arasında çaplı halatlarda 2 mm

  Çaptaki azalma miktarı halatın hiçbir noktasında yukarıda belirtilen değerlerden fazla olmamalıdır.

  1. Zincirler

  Kaldırma makinelerinde yüklerin kaldırılmasında halkalı ve levhalı (Gall) zincirler kullanılır.

  • Halkalı Zincirler
  • Levhalı (Gall) Zincir (Forkliftte kullanılan zincir)

  Zincir Güvenlik Önlemleri:

  1. Zincirler kullanılacakları işin özelliklerine ve kaldıracakları yükün ağırlığına göre seçilirler.
  2. Zincir baklalarında ezilme, aşınma veya çatlak varsa zincir değiştirilmelidir.
  3. Zincir baklalarındaki aşınma bakla kalınlığının dörtte birini geçmişse zincir kullanılmamalıdır.
  4. Bir zincirin sağlamlığı, en zayıf baklasının sağlamlığı kadardır.
  5. Zincir baklalarındaki boyuna uzama %5’i geçmişse zincir kullanılmamalıdır.
  6. Zincir baklaları hiçbir zaman cıvata/somun ile birbirlerine tutturulmamalıdır.
  7. Zincirlerin birbirine bağlanmasında özel olarak yapılmış zincir kilitleri, zincir ekleme baklası gibi bağlama elemanları kullanılmalıdır.
  8. Kullanılan zincirlerde güvenlik kat sayısı en az 5 olmalıdır.
  9. Zincirlerde düğüm, büküm, paslanma, ezilme, çatlak, korozyon, deformasyon ve tamir kaynağı bulunmamalıdır.
  10. Kancalar

  Yükleri kaldırma ekipmanlarına bağlamak için kullanılan askı elemanına kanca denir.

  Kanca Güvenlik Önlemleri:

  1. Kaldırma aracı kancalarının güvenlik katsayıları el ile çalıştırılanlardan en az 3
  2. Mekanik olarak çalıştırılanlardan en az 4
  3. Erişim maden, yakıcı, aşındırıcı maddeler gibi tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılanlarda en az 5 olmalıdır
  4. Kancalar kaldırılacak ağırlığa, ilgili standart ve normlara uygun olmalıdır (Tek kanca-DIN 15401, çift kanca-DIN15402, TS2340 vb.)
  5. Kanca ağız açıklığı %15’i geçmemelidir.
  6. Güvenlik mandalı bulunmalıdır
  7. Sapan

  Kaldırılacak yük ile askı kancası arasında kullanılan bağlantı elemanlarına sapan denir.

  Sapan Güvenlik Önlemleri:

  1. Yükün şekil ve niteliğine göre çok farklı tip ve şekillerde sapanlar mevcuttur
  2. Sapanlar kaldırılacak yüke uygun olarak seçilmelidir

  Kaldırma İletme Ekipmanları Çeşitleri:

  • Gezer Köprülü Vinç
  • Portal Köprülü Vinç
  • Monoray Vinç
  • Kule Vinç
  • Mobil Vinç
  • Caraskal
  • Forklift
  • Transpalet
  • Sütunlu Çalışma Platformu
  • Asılı Erişim Donanımı
  • Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu
  • Araç Kaldırma Lifti
  • Halatlı Çektirme
  • Zincirli Çektirme

Enter your keyword